Moderné kurzy angličtiny metódou Helen Doron English od 3 mesiacov do 19 rokov

Simulujeme cudzojazyčné prostredie, dôraz kladieme na rozvoj komunikačných schopností.

Helen Doron Logo

30 rokov vo svete, 15 rokov na Slovensku

ucenie anglictiny hrou

Early english learners

Učenie angličtiny hrou

Prečo čakať? Doprajte Vášmu dieťaťu byť od malička vo výhode. Učíme celosvetovo uznávanou a už 30 rokov overenou metódou Helen Doron Early English. Ponúkame jedinečnú metódu výučby angličtiny metódou materinského jazyka pre deti už od 3 mesiacov a to v skupinách max.8 detí. V rannom veku sa dieťa učí s ľahkosťou, prirodzene a napreduje míľovými krokmi. Príďte s Vašou ratolesťou zažiť atmosféru našich hodín v kurzoch.
Baby´s Best Start – pre deti už od 3 mesiacov

It’s  Baby Dragon – pre deti už od 2 rokov
Fun with Flupe – pre deti od 3 rokov

zabavne ucenie

Young English Learners

Zábavné učenie angličtiny

Máte doma školáka? A chcete, aby sa angličtinu nielen učil, ale vedel ju aj použiť? Ponúkame nadväzujúce kurz z rady Helen Doron  English šité na mieru školákom. Aj po slovensky sa najskôr učili rozprávať a potom až čítať a písať. Kopírujeme tento spôsob výučby materinského jazyka aj pri výučbe angličtiny. Naše hodiny sú plné zábavy, hier, povzbudzovania, podpory rozvoja dieťaťa a jeho znalostí a hlavne s dôrazom na komunikáciu.

Nat and Friends – pre predškolákov a prvákov
Jump with Joey – pre školákov /aj s písaním/
Alphaboat – pre školákov / prirodzené učenie fonetických pravidiel angličtiny/

Kurzy slúžia aj ako prirodzená príprava na skúšky Cambridge YLE

Teen English Learner

s priateľmi sa učí lepši

Program angličtiny na úrovni A1 – B2 je určený deťom od 12 rokov,ktorí sa chcú začať učiť alebo zdokonaliť v angličtine, čítaní a počúvaní s porozumením, gramatike a kritickom myslení a rozvíjať komunikáciu v malých skupinách so svojimi rovesníkmi.  Naši študenti sa  majú s nami možnosť pripraviť  na medzinárodné skúšky  z angličtiny Cambridge ESOL.

Paul Ward Explores – pre starších školákov 
Paul Ward´s Adventures – pokračovací kurz pre pokročilých študentov
Teen Talent – kurz pre študentov  so znalosťami angličtiny na úrovni A1

Zápisy do kurzov Angličtiny metódou Helen Doron English

Zápisy do kurzov je možne vykonať aj osobne na našej prevádzke na adrese Thurzova 16 v Martine

Enrich

Early learning is Easy learning

Radi by ste angličtinu zaradili do programu vo vašej škôlke, detskej skupine, centre alebo škole? Kurzy hravej angličtiny sme prispôsobili väčšiemu počtu detí v skupine. Naše lektorky prídu priamo k vám a, samozrejme, aj na tieto kurzy majú pripravené množstvo pomôcok a výukových materiálov.

Didi the Dragon Yellow and Green – 2 ročný program pre deti od 3 rokov
Polly Tells Tales and Follow the Stars – 2 ročný program pre deti od 5 rokov
Paul Ward´s  World and  Let´s Go – 2 ročný program pre mladších školákov