Rodinné Centrum

V našom združení spolu s ostatným organizáciami  vytvárame bezpečný priestor na trávenie voľného času pre rodičov s najmladšími deťmi, školákom aj dospievajúcim. Spolu s verejnosťou pripravujeme program, kde nájdu miesto na využitie voľného času pre  všetky generácie. Aktuálne realizujeme program Učenie pre život a sme garantom programu English Teen Club 

Hľadáte priestor, kde môžete tráviť aktívne a zmysluplne voľný čas?

Ponuka krúžkov a aktivít pre deti a rodiny

Učenie pre život

V našom centre realizujeme bezplatný program Učenie pre život, ktorý pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí

English Teen Club

Mladým ľuďom v ňom dávame možnosť, aby si vedeli sami zorganizovať voľný čas v bezpečnom prostredí, v prítomnosti mladších aj starších dospelých. Počas aktivít môžu rozprávať po anglicky a tak sa nenásilne a prirozdene zdokonaľovať v komunikácii.

Tábory a aktívny babysitting

Chcete, aby Váš škôlkar či školák strávil prázdniny hrou, zábavou, tvorivou činnosťou v skupine kamarátov a zlepšil si jemné zručnosti?

SONYTA MUSIC

Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekov s rodičom, hrou na telo, fitloptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaním klasickej hudby najznámejších skladateľov. Hľadáme lektorku a manažérku tohto pôvodného hudobného programu.