English Teen Club

girl with oranges

Tento klub je určený mládeži na druhom stupni ZŠ a SŠ. Mladým ľuďom v ňom dávame možnosť, aby si vedeli sami zorganizovať voľný čas v bezpečnom prostredí, v prítomnosti mladších aj starších dospelých. Počas aktivít môžu rozprávať po anglicky a tak sa nenásilne a prirozdene zdokonaľovať v komunikácii.

Učenie pre život

V našom centre realizujeme bezplatný program Učenie pre život,...

Tábory a aktívny babysitting

Chcete, aby Váš škôlkar či školák strávil prázdniny hrou, zábavou,...

SONYTA MUSIC

Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových...