Naši partneri

Pri napĺňaní cieľov našeho združenia spolupracujeme s organizáciami 3. sektora , ktoré sa tiež venujú práci s komunitou a rodinami, veríme, že pri vytváraní silných komunít je spolupráca medzi organizáciami nevyhnutná. 

logo wings forever

Učenie pre život

V našom centre realizujeme bezplatný program Učenie pre život, ktorý pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí

V roku 2024 sme preto spolu s ďalšími martinskými organizáciami založili Záujmové združenie právnických osôb s názvom Synergia

Sme členom Únie materských centier a spolupracujeme na projektoch, ktoré zlepšujú vzdelávanie a život rodín a posilňujú úlohy rodičov a vzdelávania v spoločnosti. 

Poskytujeme priestor na podporu dobrovoľníctva a vychovávame ďalších dobrovoľníkov, spolupracujeme so slovenskými aj zahraničnými dobrovoľníckymi organizáciami