Vzdelaní a otvorení ľudia dokážu meniť svet okolo seba k lepšiemu.

Poslanie:

Ciele:

Timeline:

Komunitné, vzdelávacie a tréningové centrum Imago

vzniklo Komunitné, vzdelávacie a tréningové centrum Imago, ako naliehavá odozva posilniť a oživiť komunitný život v Martine a Turci

2002 jeseň

Rodinné centrum

vzniklo Rodinné centrum - iniciatíva komunity žien na materskej a rodičovskej dovolenke, s cieľom posilniť materstvo a rodičovstvo a vytvoriť inšpiratívny priestor na vzdelávanie a svojpomoc vo všetkých oblastiach rodičovstva, prvé stretnutia v Ev. zborovom dome Martine

2003 máj

Otvorenie herne

otvorenie vlastnej herne v budove Živeny, prevádzka pravidelného programu.

2003 júl

Imago sa mení na Martinské rodinné centrum

Imago sa mení na Martinské rodinné centrum vzniklo logo združenia MRC “Učme sa od detí, deti sú múdrejšie ako my. Zastavme sa a pozorne počúvajme, čo nám hovoria.”

2004 február

materské centrum v priestoroch MŠ Družstevná, prevádzka 5 dní v týždni

2005 september

Klub Úsmev

vznikol Úsmev - klub rodičov výnimočných detí, detí, ktoré vďaka svojmu handicapu potrebujú viac starostlivosti od rodičov a tiež rodičia potrebujú špecifickú pomoc a podporu, aby svoju úlohu rodiča zvládali “Tým, že budeme spokojní my, budú spokojné aj naše výnimočné deti.”

2007 september

Priestor v centre Martina

nový priestor v centre mesta v objekte RUVZ , prevádzka 5 dní v týždni, klub Úsmev prevádzkuje samostatný priestor v Záturčí

2009 leto

WINGS FOREVER,oz

vznik WINGS FOREVER,oz, ktoré prevzalo aktivity materského centra a zároveň licenciu angličtiny Helen Doron English, Úsmev - klub rodičov výnimočných detí sa stal samostatným oz

2013 august

priestor ul Thurzova 16

Nový priestor ul Thurzova 16 obnovenie všetkých aktivít centra

2015 január

Rozdelenie združení

vzniká Izbička,oz ktoré preberá programovú časť aktivít pre rodičov na MD, RD a WINGS FOREVER, ktoré preberá programovú časť práce so širšou komunitou

2019 november

Ukrajinské komunitné centrum

WINGS FOREVER spoluzakladá Ukrajinské komunitné centrum, s cieľom pomôcť rodinám v krízových situáciách s úlohou zabezpečiť programovú časť práce s rodinami

2022 február

ZZPO Synergia

WINGS FOREVER spoluzakladá a stáva sa členom ZZPO Synergia, ktorého cieľom je zastrešovať a podporovať komunitnú činnosť v meste Martin, lebo “spolu je svet lepším miestom”

2023 február