Učenie pre život

kid plays with bricks

V našom centre  realizujeme bezplatný program Učenie pre život, ktorý  pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí

English Teen Club

Mladým ľuďom v ňom dávame možnosť, aby si vedeli sami...

Tábory a aktívny babysitting

Chcete, aby Váš škôlkar či školák strávil prázdniny hrou, zábavou,...

SONYTA MUSIC

Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových...