Učenie pre život

kid plays with bricks

V našom centre realizujeme bezplatný program Učenie pre život, ktorý pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí