Učenie pre život

kid plays with bricks

V našom centre realizujeme bezplatný program Učenie pre život, ktorý pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Pod vedením certifikovanej líderky sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí

English Teen Club

girl with oranges

Mladým ľuďom v ňom dávame možnosť, aby si vedeli sami zorganizovať voľný čas v bezpečnom prostredí, v prítomnosti mladších aj starších dospelých. Počas aktivít môžu rozprávať po anglicky a tak sa nenásilne a prirozdene zdokonaľovať v komunikácii.